ReiKEY Buđenje sopstvene svetlosti

Kategorija:

1,000дин.

ReiKEY „Buđenje sopstvene svetlosti“je knjiga koja kroz drevnu veštinu Reiki, pomaže da se snađete u koordinatnom sistemu sopstvenog života i probudite životnu svetlost u sebi.

ReiKEY je prvi korak za svakog od nas da prepozna poziv sopstvene duše, dopusti da se on ostvari i bude deo našeg života. Na tom putu potrebni su nam snaga volje, hrabrost, ali i znanje da pobedimo potčinjenost egu koji nas drži zarobljenim u lažnoj udobnosti svakodnevice.

ReiKEY je isceljujući proces, uzbudljivo putovanje u novo, koje nas vodi kroz autentičan život ispunjen smislom i sigurnošću, pun radosti.

ReiKEY će vam biti podrška na vašem putu, pružiće vam znanje, snagu i hrabrost koji su vam potrebni da biste spoznali i odgovorili na poziv vaše duše.

ReiKEY je knjiga koja će vam pomoći da sigurniji u sebe idete kroz život, da shvatite sopstvene lekcijei na tom putu seu miru suočite sa istinom o sebi.

Živite sopstveni život onakav kakav vam je dat, otkrijte i prepustite se pozivu vaše duše, i pronađite svoj spokoj i radost na putu kojim će vas voditi ReiKEY!