Reiki danas

Reiki se danas proširio i nastavlja da se širi svetom. Majstori i praktičari pokrili su sve kontinente, a Reiki kao alternativni metod lečenja priznat je u zvaničnim zdravstvenim institucijama u sve većem broju zemalja. Živimo u veoma zanimljivom vremenu kada se Reiki veoma lako kombinuje (pa čak i dokazuje!) principima zapadne nauke.

Po zakonu o zdravstvenoj zaštiti iz 2007. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije svrstalo je Reiki među zvanično priznate metode. To znači da bi vas i zvanični lekar u Domu zdravlja mogao posavetovati da probate Reiki.

S druge strane, postoji veliki broj nestručnih ljudi i prevaranata, te stoga morate biti oprezni. Pravi učitelj u Reiki tradiciji znaće da vam tačno navede svoju liniju učitelja, preko koga je dobio inicijaciju, a morao bi vam pokazati i zvaničan, overen sertifikat koji je tom prilikom dobio.

Udruženje Reikey deo je Internacionalnog centra za Reiki trening koji prati naš rad, overava naše sertifikate i brine o tome da dosledno primenjujemo Karuna Reiki sistem.