Karuna Reiki

Reiki sistem nije prestao da se razvija. William Lee Rand, u saradnji sa nekoliko najboljih učenika, nastavio je istraživanja i shvatio da je moguće ući još dublje u okean ljubavi. Tako je nastao Karuna Reiki, poseban sistem koji se prenosi u okviru Internacionalnog centra za Reiki trening, a koji, zahvaljujući udruženju Reikey možete doživeti i kod nas.

Reč Karuna na sanskritu znači „saosećanje“ i zaista, praktičari Karuna Reikija se po tome lako mogu prepoznati. Za razliku od klasičnog Reiki stila u kome glavnu ulogu u prenosu energije imaju ruke, u Karuna stilu samo prisustvo praktičara zrači energijom. Karuna praktičari donose unutrašnji mir i leče bezuslovnom ljubavlju.

Karuna Reiki inicijacija nije zamena za Usui Reiki inicijaciju, već jedna vrsta nadogradnje. Uslov za Karuna inicijaciju je minimum Majstorski nivo Usui Reikija, što dovoljno govori o tome koliko napredni praktičari moraju biti da bi mogli biti inicirani u Karunu. U Karuna Reiki sistemu postoje četiri nivoa inicijacije i praktičari dobijaju posebnih osam simbola sa specijalnom energetskom frekvencijom koja rešava probleme na veoma dubokom nivou.

Na ovaj način, Karuna majstori podstiču ljude da se ne bave posledicama, već da stalno traže koren problema. Život je prepun lekcija koje nas neće mimoići, već će nas susresti na duhovnom, mentalnom ili na fizičkom planu. Karuna praktičari specijalizuju se za prepoznavanje problema kao i za efikasno, proaktivno delovanje.