Put ka sebi

Category:

1,500дин.

Druga knjiga iz edicije Epska fantastika.

Roman Put ka sebi druga je knjiga iz edicije Epska fantastika, Žarka Ilića, autora koji se bavi analizom psihološkog i duhovnog razvoja čoveka. Roman je nastao kao logičan nastavak prve knjige iz ove edicije: U potrazi za sobomiako je nastao nezavisno kao plod autorovog višegodišnjeg izučavanja ljudskoh uma i duha, i metoda njihove progresije.

Radnja knjige Put ka sebi smeštena je u sadašnje vreme ali glavni junak, spletom čudnih okolnosti, biva premešten u drugu realnost, jednog od svojih prethodnih života. Kroz savladavanje prepreka na koje nailazi, uz pomoć svog duhovnog učitela, on kroz svoje učenje, pokušava da promeni tok kasnije istorije čovečanstva.

Kroz svoje spiritualne pustolovine, glavni junak pokušava da shvati razlog misterioznih događaja, što se može posmatrati i kao traženje najdubljih uzroka sputanosti na duhovnom putu. Čitalac tako do kraja ne nazire razrešenje duševnih i fizičkih stanja glavnog junaka.

Na putu prosvetljenja glavnog junaka, u njegovim susretima sa drevnim znanjima otkrivaju se realna stanja čoveka rešenog da pronađe sebe. Unutrašnje duševno putovanje i spirituano sazrevanje glavnog junaka čitalac prati u uverljivim ambijentima Kumranskih planina u vremenu pre nastajanja čuvenih kumranskih spisa.

Roman Put ka sebi daje odgovor na večita pitanja: Ko sam ja? Zašto živim baš ovakav život? Koja je poenta mog života? kroz borbu poroka i vrlina glavnog junaka.

Knjiga, pored uzbudljive priče koja će vam držati pažnju do poslednje stranice, postaviće vam mnoga pitanja koja će pokrenuti još jedan put vaše sopstvene duhovne progresije.