Linija učitelja

Mikao Usui nastavio je da praktikuje Reiki, prateći duhovne discipline budizma i hrišćanstva. Posle mnogo godina rada, istraživanja i nesebične službe drugima, rešio je da ide do kraja – Reiki je veština koja je potrebna svetu i ne sme nestati posle njegove smrti.

Posle još jedne duge meditacije doživeo je viziju i primio slike današnjih Reiki simbola. Tako je Reiki postao sistem koji se inicijacijom može preneti na svaku osobu koja je spremna da radi na sebi i da pomaže drugima. Usui je za sobom ostavio 18 majstora Reikija, a japanski car ga je odlikovao za zasluge u isceljivanju i podučavanju.

Chujiro Hayashi bio je jedan od prvih Usuijevih učenika. Bio je carski vojni lekar i imao je snažnu želju da iskoristi Reiki da pomogne svojim pacijentima, ali i svima onima koji su tražili pomoć u želji da izleče svoj život. Na samrti mu je Usui preneo titulu Velikog majstora učitelja i zamolio ga da nastavi njegovu misiju – treba pronaći nove majstore i proširiti Usui Shiki Ryoho (Usuijev način isceljivanja univerzalnom životnom energijom) po celom svetu.

Pokazalo se da je Hayashi dobar sledbenik. Nikada nije menjao sistem koji je uveo Usui, samo ga je uveo u kliniku, a svoje praktičare slao je onima koji nisu mogli da dođu. Vojnička sistematičnost pomogla mu je da Reiki raširi dalje, međutim, za internacionalnu slavu Reikija zaslužna je zapravo jedna njegova učenica.

Hawayo Takata je 1938. godine naučila Reiki na Hayashijevoj klinici. Brzo je dobila stepen Reiki Master učitelja. Radila je toliko posvećeno da je na kraju Hayashi baš njoj preneo titulu Velikog majstora. Takata je otputovala u Ameriku i održala ogroman broj predavanja i seminara o Reikiju. Za sobom je ostavila 22 Reiki Master učitelja. Njen rad na širenju Reikija po Zapadu nastavila je njena unuka i učenica Filis Lei Furumoto koja je bila Veliki majstor učitelj od 1980.

Titula Velikog majstor učitelja je kasnije ukinuta. Reiki nije sektaška veština i svi majstori su jednaki i s pravom prenose Reiki sa posebnim, ličnim pristupom osnovnom i nepromenjenom Usuijevom sistemu.

William Lee Rand uložio je mnogo napora da se Reiki dalje razvija. Svojim istraživanjima dao je ogroman doprinos širenju Reikija i sve većoj primeni na Zapadu. Uz pomoć nekoliko velikih učitelja nastavio je da usavršava svoju praksu i tako je nastao Karuna Reiki. William Lee Rand je osnovao Internacionalni centar za Reiki trening. Naš učitelj i licencirani terapeut, Žarko Ilić je jedan od njegovih učenika.