Umetnost preživljavanja

Category:

1,000дин.

Čovek danas ne može videti ništa drugo osim onoga što mu je potrebno da preživi. Ti primarni refleksi preživljavanja su jedino što on smatra za svoju dužnost na ovom svetu. Čovek ne poznaje ni svoje sopstvene tajne a kamoli beskrajne skrivenosti univerzuma koje su mu date na čuvanje i učenje.

Umetnost preživljavanja je jedan od načina sanjanja onoga što je božansko. Sve ono o čemu pišem samo je deo vašeg uzdaha koju izaziva misao koja kaže: Kako bi bilo divno da je istinito

Ja ne govorim više od onoga što se može reći, ali dovoljno da shvatite umetnost preživljavanja, a da se ne odreknete svojih osećanja i shvatite da je sve u ovoj knjizi istina. Prvi korak je: Prepustite se životu i pustite ga da ide nošen svojim tokom…

Umetnostnost preživljavanja je prelep emotivan roman koji govori o svima nama koji pokušavamo da se snađemo sada i ovde. Štivo je prepuno veoma zanivljivih opisa dubokih emotivnih stanja koja čitaoca pokreću na razmišljanje i preispitivanje o sebi i emotivnosti. Knjiga daje odgovore na mnoga pitanja koja prate sva emotivna lutanja i nedoumice.