U potrazi za sobom

Category:

1,500дин.

Prva knjiga iz edicije Epska fantastika.

Roman U potrazi za sobom je druga knjiga Žarka Ilića, autora koji se bavi analizom psihološkog i duhovnog razvoja čoveka. Roman je nastao kao plod autorovog višegodišnjeg praktikovanja psihoterapije i istraživanja Kabale, kao i traženja veze među njima.

Ilić u epsko-fantastičnom romanu U potrazi za sobom čitaoca uvodi u fantastičan svet svojih junaka da bi mu otkrio najdublje unutrašnje čovekove sukobe i borbu sa svojim slabostima. On ga vodi na put na kojem glavni junak Arkon stiče mistične moći kako bi se osposobio za borbu sa mračnim silama i na taj način spasao čovečanstvo tj. sebe. Arkonov put je metafora načina kojim ljudski um može savladavati sopstvene prepreke tokom razvoja.

Na svom pohodu, glavni junak pokušava da shvati razlog oživljavanja drevnog zla, što se može posmatrati i kao traženje najdubljih uzroka problema ličnosti. Čitalac tako do kraja ne nazire razrešenje duševnih i fizičkih stanja glavnog junaka. Događaji opisani u romanu smešteni su u izmišljeni prostor i vreme, ali su psihološka stanja glavnog junaka univerzalna. U uzbudljivim pustolovinama glavnog junaka na putu prosvetljenja, u njegovim susretima s anđelima, vilenjacima, demonima i duhovima otkrivaju se realna stanja čoveka rešenog da izmiri sopstvene protivrečnosti. Unutrašnju borbu glavnog junaka čitalac prati u uverljivim ambijentima junakovog rodnog grada, zemaljskog pejzaža i pejzaža onostranih svetova.

Roman U potrazi za sobom govori o ponovnom rasplamsavanju večite borbe između svetlosti i tame, kao i o večitoj borbi naših vrlina i poroka…